TIPS & RÅD

Så vill vi ha filen som du vill ha printad

- Gör helst filen som en PDF High Quality Print

- Gör typsnitten till banor.

- Ev. bilder i originalet bör vara minst 150 dpi.

- Använd om möjligt pantonefärger.

- Filen skall vara i skala 1:1 / 1:2 / 1:10

- Filen skall vara utan utfall eller skärmärken.

- För att få en bild printad i gråskala utan färgstick bör bilden

eller originalet sparas som en högupplöst JPG där bilden

är sparad som svart vit.

Vi hjälper dig givetvis om du inte har programvara för detta

(750:-/tim)

Pappersmått

A0 = 1 189 x 841 mm

A1 = 841 x 594 mm

A2 = 594 x 420 mm

A3 = 420 x 297 mm

A4 = 297 x 210 mm

A5 = 210 x 148 mm

A6 = 148 x 105 mm

Standard för storformat

50x70 cm

70 x 100 cm

Vi gör ju vilken storlek du vill ha givetvis...

Mått för roll-up

Dagyta (den man ser) 85x 200cm, Lägg till 15 cm längst ner så det inte kommer an vit kant längst ner vid ev. färg el. bild som utfaller.

 

Förklaringar på ord & förkortningar

PDF = Portable Document Format är ett filformat som används för att presentera och utbyta dokument på ett tillförlitligt sätt oavsett vilken programvara, maskinvara och operativsystem som använts för att skapa filen.

 

JPG = Joint Photographic Experts Group är en standard för främst destruktiv komprimering av digitala bilder, speciellt fotografiska sådana, medelst lokala diskreta cosinustransformer utförda i 8*8-block följt av kvantisering. På rätt sorts bilder kan JPEG ge extremt god komprimeringsgrad med bibehållen kvalitet.

EPS = Encapsulated PostScript är ett filformat för framförallt vektorgrafik, men används även för rastergrafik. Filformatet används av både Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.

Det som skiljer EPS från vanlig PostScript är dels krav på att en EPS ska lämna PostScripttolken i samma skick som innan, dels att ett EPS-dokument bara kan bestå av en sida och måste deklarera en ”bounding box”, det vill säga en ruta som begränsar bilden. För rasterbilder finns ett antal användbara funktioner i EPS-formatet. Bilder kan friläggas med urklippsbanor och filformatet kan lagra information om rastertyp, rastertäthet samt överföringskurvor för att kompensera bildens ljushet och toner efter tryckets förutsättningar.

Ai = En fil som gjorts i Adobes Illustrator och går bara att

öppna i detta eller annat program som kan hantera 

vektorgrafik.

PSD = Adobe Photoshop är ett populärt och professionellt bildbehandlingsprogram. Företaget bakom är Adobe Systems. Adobe Photoshop är en del av en grupp program som är skapade av Adobe systems. Adobe Photoshop CC är en del av Adobe CreativeSuite. Photoshop 1.0 introducerades i februari 1990 och byggde på programmet Display som skapades 1987 av Thomas Knoll och brodern John Knoll.Sedan 2011 är Adobe Photoshop en del av Adobe Creative Cloud, vilket är en tjänst som tillhandahåller alla Adobes programvaror och även en del molntjänster.

Vektorgrafik/vektoriserat = Vektorgrafik består av geometriska primitiver, såsom punkter, linjer, cirklar och dylikt, som tillsammans beskriver en bild. Detta till skillnad från rastergrafik (bitmaps) som enbart består av bildpunkter/pixlar. I princip all form av modern 3D-modellering görs med hjälp av vektorbaserad teknik. Eftersom alla geometriska primitiver kan förstoras eller förminskas hur mycket som helst kan man i teorin skala vektorgrafik upp eller ner hur  mycket som helst utan att bilden blir suddig eller tar större plats.

Pantone = Pantone Matching System (PMS) är ett färgsystem för dekorfärger där varje färg representeras av ett unikt namn och/ eller nummer. Dessa färger, som finns återgivna i färgkataloger på olika papperstyper, blandas sedan på tryckeriet eller av färgleverantören utifrån unika färgrecept med ett givet antal  grundfärger. PMS-systemet är, liksom systemet med användningen av processfärgerna CMYK, enhetsberoende (d.v.s. den resulterande kulören kan variera beroende på omständigheter så som vilken papperstyp och färgfilmstjocklek som används).

CMYK = är en färgmodell för fyrfärgstryck. Förkortningen stå för de iden subtraktiva färgblandningen använda primärfärgerna CyanMagenta och gul (Yellow), med tillägg av svart (Key colour) för tillräcklig svärta. CMYK-modellen används vid blandning av färg som läggs på papper eller annat material, det vill säga synliggörs genom reflekterat ljus där de återgivna färgerna beror på absorption av delar av det reflekterade ljusets färgspektrum. Till exempel ger en blandning av gul färg, som absorberar blått, och magenta, som absorberar grönt, en röd färg. Detta kallas subtraktiv färgblandning. Vid tryckning förutsätter detta att de olika färgskikten är transparenta.

 

Som bildbetraktare kan man därutöver, som i alla bilder, uppleva en typ av optisk färgblandning, på engelska i detta fall kallad additive-averaging mixing (till skillnad från additive mixing, additiv färgblandning), då tillräckligt närliggande färgpunkter upplevs som en samlad färgpunkt i en tredje, blandad färg.[2][3] För att åstadkomma ett stort färgomfång (colour gamut) i bilden använder trycktekniken en kombination av subtraktiv blandning, där punkterna överlappar varandra, och optisk blandning, där olikfärgade punkter trycks bredvid varandra. I teorin skulle en blandning av lika delar av de tre primärfärgerna cyan, magenta och gul bli svart, men i praktiken blir det en mörkgrå ton. För att få god svärta, och god skärpa i text, så används vid tryck även svart färg. Ett ekonomiskt motiv för den fjärde färgen är att det går åt mindre bläck att återge mörka ytor när man tillför svart och därmed använder mindre av de tre andra färgerna.

RGB = är en förkortning för färgerna röttgrönt och blått, vilka  används som grundfärger i additiv färgblandning. Beroende på vilken röd, grön respektive blå färg man väljer kan i blandning av emitterat ljus, som i bildskärmarkatodstrålerör och strålkastarljus. En praktisk användning av additiv färgblandning är så kallade HTML-färger ("webbfärger"), där färgerna enligt RGB anges som ett hexadecimalt tal i stället för decimalt.

Sublimering = När man sublimerar t.ex. på en textil så ångas färgen in och blir ett med textilfibrerna i tyget. Hållbarheten blir lika hög som textilens livslängd, till skillnad mot transfer eller screentryck, där trycket känns som att det ligger utanpå tyget.